Huidige stressreactie bepaalt gezondheid toekomst

chronische stress gezondheid In tegenstelling met wat beweerd wordt, veroorzaken stresssituaties rechtstreeks geen gezondheidsproblemen. Het zijn de reacties van de mensen op de stress die bepalen of er invloed zal zijn op de gezondheid, volgens onderzoekers van Penn State.

Als stress chronisch is, wordt het ziekmakend. Wanneer u last heeft van chronische stress en vaak overspannen bent leidt zowel uw geestelijke als lichamelijke gezondheid hier enorm onder. Wanneer de effecten van stress niet serieus worden genomen of genegeerd worden kan dit ook leiden tot bijnieruitputting.

Wanneer simpele interventies als stress vermijden, sporten en afleiding zoeken niet werken of mogelijk zijn kunt u altijd terecht bij PraktijkvanUnen voor behandeling bij chronische stress en burnout.

Het onderzoek:
“Ons onderzoek toont aan dat de manier waarop je reageert op situaties van vandaag zijn invloed heeft op uw gezondheid binnen 10 jaar onafhankelijk van je huidige gezondheidstoestand en de toekomstige stressituaties” zegt David Almeida, professor in de menselijke ontwikkeling en familiestudies. “Bijvoorbeeld wanneer je chagrijnig bent omdat je vandaag een hele hoop werk te verrichten hebt dan hebt u meer kans op gezondheidsproblemen binnen 10 jaar dan iemand die zich hierover niet lastig maakt”.

Met behulp van een groep van mensen die aan de studie van MIDUS (Midlife in the United States) deelnemen, een nationale studie over gezondheid en welzijn gesubsidieerd door het National Institute of Aging, onderzochten Almeida en zijn collegas de relatie tussen de reacties op dagelijkse stresssituaties en hun gezondheid en welzijn 10 jaar later.

De onderzoekers ondervroegen gedurende acht opeenvolgende nachten telefonisch 2000 personen over wat zij de laatste 24 uur hadden meegemaakt. Zij stelden de deelnemers vragen over hun tijdverdrijf, hun gemoedsstemmingen, hun fysieke gezondheid, symptomen die ze hadden waargenomen, hun productiviteit en de stressituaties die ze hadden ervaren zoals vastzitten in het verkeer, ruzie met iemand, zorgen om een ziek kind

De onderzoekers verzamelden ook speekselmonsters van de 2.000 personen op vier verschillende tijdstippen op vier van die acht dagen. Uit het speeksel waren ze in staat het stresshormoon cortisol te isoleren. Vervolgens koppelden zij hun bevindingen aan de gegevens van de grotere MIDUS studie met onder meer de demografische gegevens van de deelnemers, hun chronische gezondheidstoestand, hun persoonlijkheid en hun sociale netwerken.

Risico´s van chronisch stress vasthouden:
“Wij deden deze studie 10 jaar geleden in 1995 en opnieuw in 2005,” zegt Almeida. “Door de longitudinale gegevens, waren wij niet alleen in staat om te kijken naar de veranderingen in de dagelijkse ervaringen over deze periode maar ook hoe ervaringen die waren voorgekomen 10 jaar geleden gerelateerd zijn aan gezondheid en welzijn nu. “Het team vond dat mensen die zich storen aan dagelijkse stressituaties en er blijven bij stilstaan meer kans hebben om te lijden aan chronische gezondheidsproblemen – vooral pijn, zoals die van artritis en cardiovasculaire problemen gerelateerde – 10 jaar later.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
error: Auteursrechtelijk beschermd.