Nederlands drinkwater bevat meer geneesmiddelen dan nodig

Kritische kanttekeningen in het rood:
Nederlands drinkwater bevat meer medicatie dan nodig
. Er zitten meer geneesmiddelen in het Nederlandse drinkwater dan nodig. Dat kan voorkomen worden door betere zuiveringsinstallaties, maar dit zou waterzuivering duurder maken. Dat schrijven vier onderzoekers van Waternet Amsterdam vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Geneesmiddelen komen via de urine en ontlasting van patiënten terecht in het rioolwater en daarna ook het drinkwater. Wat mensen ongemerkt binnenkrijgen via drinkwater is ongeveer 1000 keer minder dan wat patiënten bewust innemen bij het slikken van medicijnen.

De langetermijneffecten van blootstelling aan zulke lage concentraties geneesmiddelen of aan mengsels van zulke middelen, is echter onbekend.

In het artikel staat dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het gezondheidsrisico voor mensen zeer klein tot verwaarloosbaar vindt, maar dat de marges kleiner worden. Door de toenemende vergrijzing zullen steeds meer geneesmiddelen in het oppervlaktewater komen.

Interessant hoe het RIVM de risico’s voor onze gezondheid klein tot verwaarloosbaar vind zonder dat de langertermijn effecten bekend zijn. Een ding is zeker: syntethische medicatie wilt u niet binnen krijgen wanneer u het niet nodig heeft.
Zelfs mensen met klachten kunnen beter synthetische medicatie mijden wanneer hier een natuurlijke alternatief voor is. Medicatie heeft altijd bijwerkingen en de cocktail van allerlei middelen die wij niet nodig hebben, kan dus een negatief effect hebben op onze gezondheid.

Het probleem zou zijn dat het betere filterproces te duur zou zijn. Ik zeg laat die JSF (joint strike fighter t.w.v. 405 miljoen euro) dan maar zitten.

Zuiveringsinstallaties verwijderen ongeveer 65 procent van de geneesmiddelen in het rioolwater, de rest komt met het gezuiverde water in het oppervlaktewater terecht. Jaarlijks komt zo in Nederland ruim 11 ton geneesmiddel in het oppervlaktewater.
Daarnaast loost de farmaceutische industrie geneesmiddelenbevattend water en ook het Nederlandse vee brengt via hun uitwerpselen medicijnen in het oppervlaktewater.

Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddel aangetoond in Nederlands oppervlaktewater. Voorbeelden van veel in drinkwaterbronnen voorkomende geneesmiddelen zijn de antibiotica sulfamethaxol en erytromycine, pijnstillers ibuprofen en diclofenac, cholesterolverlager bezafibraat en een middel tegen epilepsie en stemmingsstoornissen carbamazepine.

“Er wordt hier onterecht gesproken van geneesmiddelen. De hier beschreven middelen zijn symptoombestrijders. Niemand komt van een ziekte af met deze middelen. Het nadeel hiervan is dat mensen het blijven slikken en uitscheiden, wat zowel nadelig is voor de gebruiker als voor ons drinkwater. (alsook voor onze gezamenlijke stijgende ziektekosten)

Daarnaast kunnen dit soort symptoombestrijdende middelen makkelijk vervangen worden door hun natuurlijke varianten. Stoffen die rechtstreeks uit de natuur komen die evengoed of vaak beter werken zonder de nare bijwerkingen. Deze stoffen zijn beter voor mens en milieu!

Problemen met bloeddruk, cholesterol, pijn en stemming etc. zijn bij uitstek geschikt om te genezen via natuurlijke wijze. Wanneer er meer aandacht komt voor natuurlijk genezen volgens de kPNI zal dit voor mensen, ons drinkwater en de zorgkosten enorme vooruitgang betekenen! “

In drinkwater zelf werden 15 geneesmiddelen gevonden en komen carbamazepine en pijnstiller acetylsalicylzuur het meest voor. De concentraties in drinkwater zijn door verdere zuivering een stuk lager dan die in oppervlaktewater.

“Voor mensen die niet gerust zijn en liever zelf invloed hebben op hun drinkwater is het altijd mogelijk om zelf nog een extra filter voor thuis aan te schaffen. Filters met actief koolstof erin bijvoorbeeld filteren veel schadelijke stoffen die alsnog uw huis binnen kunnen komen via uw kraanwater.”

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
error: Auteursrechtelijk beschermd.