Alzheimer & dementie voorkomen

Alzheimer & dementie voorkomen

De ziekte van Alzheimer (soms kortweg alzheimer genoemd) is een degeneratieve aandoening van de hersenen waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert.
De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater & neuropatholoog.

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een voortschrijdende achteruitgang van de cognitieve functies. De ziekte begint met geheugenstoornissen. In het begin is vooral de inprenting gestoord, waardoor nieuwe informatie niet meer wordt opgeslagen. De patiënt vraagt bijvoorbeeld meerdere malen per dag hetzelfde en vergeet afspraken. Informatie die in het verleden is opgeslagen, zoals herinneringen aan vroeger, is nog wel beschikbaar. Als de ziekte voortschrijdt, ontstaan ook stoornissen in het langetermijngeheugen. Verder ontstaan vroeg in de ziekte taalstoornissen, zoals woordvindstoornissen, stoornissen in taalbegrip en afgenomen woordproductie.

Alzheimer behandeling:
De orthodoxe geneeskunde heeft geen medicijnen beschikbaar die daadwerkelijk de ziekte kunnen genezen of terugdringen. Desondanks zijn de mechanismen waarop Alzheimer & dementie ontstaan duidelijk, hoe verschillend deze ook kunnen zijn. Dit houdt  in dat door te begrijpen hoe de ziekte kan ontstaan er ook nagedacht kan worden over hoe het voorkomen en/of stabiel gehouden/teruggedrongen
kan worden.

Preventie Alzheimer:
Bij PraktijkvanUnen is er zeer veel onderzoek gedaan omtrent de mechanismen achter Alzheimer en dementie, in combinatie met mogelijke werkzame stoffen die kunnen bijdragen aan het terugdringen hiervan.

Wat erg duidelijk is, is dat de voedingsbodem voor Alzheimer en dementie zich al vroeg in het leven kan ontwikkelen. Dit kan al in de pubertijd gebeuren. Hoe vroeger er ingegrepen kan worden om negatieve invloeden uit de leefgewoontes te halen en positieve toe te voegen, deste groter is de kans dat u niet ten prooi zult vallen aan deze aandoeningen.

Desondanks is op elke leeftijd interventie mogelijk gericht op:

  • Preventie
  • Stabilisatie
  • Terugdringen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw kans op leven zonder Alzheimer & dementie zo groot mogelijk te maken?
Neem dan nu contact op voor een consult:

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
error: Auteursrechtelijk beschermd.